ART Data, s.r.o. | Implementace a provoz CRM software Vtiger 

Facebook Google Maps E-mail RSS

Co je to CRM

CRM (Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníky) je soubor nástrojů podporujících marketing, prodej a zákaznický servis. Předpokladem správného fungování těchto funkcí je přesná znalost zákazníka. To firmě umožňuje udržet si stávající zákazníky a zároveň správnými marketingovými metodami získávat nové. V tržní ekonomice platí, že přežijí jen ty společnosti, které se dokážou správně přizpůsobit měnícím se požadavkům trhu (podobně jako v přírodě, kde přežívají ne ti největší, ale ti nejpřizpůsobivější), a právě systém CRM umožňuje firmám vytvářet a mít přesnou mapu potřeb zákazníků. Proto se CRM software začíná stále více uplatňovat ve velmi širokém spektru společností – prakticky těžko najít společnost, kde by si CRM nenašlo uplatnění. CRM software se vyvíjí spolu s vývojem marketingu. Tak, jak se marketing postupně mění od širokého oslovování mas na stále přesnější oslovování určitých skupin lidí, kde je nejvyšší pravděpodobnost získání nového zákazníka, a stále více klade důraz na co nejosobnější komunikaci s každým zákazníkem, tak i systém CRM Vám umožní přesně odsledovat zvyklosti a chování jednotlivých zákazníků, což Vám dává příležitost na správné nabídky ve správném čase. Díky komplexnímu pohledu na zákazníka navíc získáváte možnost rozdělit si zákazníky do kategorií (např. potencionální, nový zákazník, stálý zákazník, zákazník s potenciálem růstu, …) a dokážete odhalit zákazníky, kteří Vás v konečném důsledku stojí více, než Vám přinášejí.

S pomocí CRM software dokážete řídit nejen prodej produktů zákazníkům, ale i následný servis. CRM software tak najde využití u obchodníků, pracovníků telefonních center, pracovníky servisních oddělení a mnoha dalších. Ať zákazník zavolá komukoliv ve Vaší firmě, každý z Vašich kolegů bude díky CRM plně informován, což výrazně zvýší kredibilitu a reputaci Vaší firmy. firemním serveru Klíčovým přínosem CRM software je:

  • zvýšení úspěšnosti v obchodních příležitostech
  • získání nových zákazníků prostřednictvím řízených marketingových kampaní
  • zvýšení spokojenosti zákazníků a jejich udržení
  • zefektivnění obchodních procesů a snížení nákladů
  • využití a koncentrace informací z ostatních systémů (datového skladu, fakturačního systému, apod.).
  • distribuce jednotných informací mezi pracovníky společnosti
  • reporting a vyhodnocení efektivity obchodních příležitostí a dalších ukazatelů
  • a v neposlední řadě i zvýšení zisku

Stále známějším CRM řešením se ve světě stává vTiger CRM Open Source. Tento program nabízí množství modulů a po jednoduché instalaci a nastavení důležitých informací je hned připraven k použití. Jelikož je řešen jako webová aplikace, není třeba ho instalovat na uživatelských počítačích, ale pouze na firemním serveru, resp. na prostoru webstránky společnosti. Díky tomu se dá používat odkudkoli, stačí počítač a připojení na internet.

Úvod Co je to CRM