ART Data, s.r.o. | Implementace a provoz CRM software Vtiger 

Facebook Google Maps E-mail RSS

Základní výhody CRM

Mezi základní výhody CRM patří především:

  • Identifikace klíčových zákazníků a jejich potřeb
  • Detailní profil klienta na základě uchovávání historie komunikace, nabídek, nákupů, objednávek a kontaktů servisu
  • Nabídka produktů přizpůsobených individuálním požadavkům zákazníků na základě dokonalé znalosti jejich potřeb
  • Zvýšení efektivnosti marketingové kampaně
  • Zkrácení prodejního cyklu
  • Budování loajality zákazníků
  • Celkové snížení nákladů a zvýšení efektivity péče o zákazníky

CRM se v současnosti stalo oblíbeným pojmem s vysokou frekvencí jeho používání. Současná situace na globálních trzích donutila podniky věnovat větší pozornost řízení vztahů se zákazníky. Spotřebitelé si mohou snadněji porovnat ceny na internetu a změnit plán od koho nakupovat z minuty na minutu s minimálními náklady. Namísto chování k zákazníkovi jako ke zdroji příjmů se nyní podniky dívají na spotřebitele jako na dlouhodobá aktiva, o které je třeba pečovat, například pomocí CRM. CRM se zaměřuje na řízení všech způsobů, kterými se podnik dostává do interakce s existujícími i potenciálními zákazníky. CRM k dosažení svého cíle využívá informační systémy na koordinaci všech podnikových procesů. Pro implementaci CRM se využívají informační systémy, které umožňují zaznamenávat celý prodejní proces (sales proces) od prvního kontaktu se zákazníkem přes fakturaci zboží a služeb až po servis. CRM informační systémy umožňují zvyšovat efektivitu prodeje i spokojenost zákazníka.

Pomocí CRM informačních systémů mají manažeři prodejních oddělení možnost sledovat efektivitu práce jednotlivých pracovníků, ale i problémy, které vnímají zákazníci. Umožňuje vytváření unifikovaných postupů prodeje (které vytvářejí zkušení a úspěšní prodejci) pro začínající prodejců, což urychluje jejich zapracování se. Tím, že jsou informace o zákazníkovi uloženy v databázi, umí prodejce přesně a rychle reagovat na jeho požadavky, stížnosti a je stejně možné se na základě různých dat a pohledem na tato data dostat k informacím o chování daného zákazníka. CRM není určen ani tak na zvyšování počtu zákazníků, jak na zvyšování spokojenosti již získaných zákazníků (i když se tyto dvě věci nevylučují, protože spokojený zákazník může přivést dalšího zákazníka). Využívá a daří se mu tedy hlavně na prosycených trzích, kde spokojenost zákazníka je na prvním místě.

CRM je možno použít dvěma způsoby

BI – Business Intelligence – různé pohledy na data v databázi na základě KPI (key performance indicator – klíčové indikátory výkonnosti firmy, které určují manažeři).

Complaint management – management stížností, jakož i Hotline, který však používáním CRM nabývá nový rozměr a nazývá se Front Office – tedy místo prvního kontaktu zákazníka se společností.