ART Data, s.r.o. | Implementace a provoz CRM software Vtiger 

Facebook Google Maps E-mail RSS

Prodejní proces

FakturaCRM software můžete použít na zaznamenání celého Vašeho prodejního procesu od prvního kontaktu s perspektivním zákazníkem po poprodejní servis. CRM software bere ohled na to, že během tohoto procesu jsou v různých fázích potřebné různé data. Systém automatizuje některé kroky prodeje a na základě prodejních dat automaticky vytváří reporty.

CRM software Vtiger rozlišuje následující typy objektů souvisejících s prodejem:

  • Příležitost: V prodejním procesu je obchodní příležitost logickým nástupcem leadu. Proto můžete přímo z leadu vytvořit obchodní příležitost a přesunout k ní všechny dostupné informace. Navíc můžete vytvořit obchodní příležitost i přímo. Příležitosti reprezentují zjevný zájem potencionálního zákazníka o nabídku Vaší společnosti. Prodejní oddělení předpokládá, že tomuto potencionálnímu zákazníkovi může být v budoucnu předložena nabídka.
  • Nabídky: CRM systém Vám pomáhá při vytvoření nabídky pro obchodní příležitosti.
  • Objednávky: V tomto modulu jsou prodejní objednávky přijaté od zákazníků. Obvykle jde o objednávky zboží nebo služeb, které byly přijaty e-mailem anebo v papírové podobě jako fax nebo dopis.
  • Nákupy: CRM Vám pomáhá evidovat nákupy zboží nebo služeb. Tato funkcionalita je užitečná v případě, že potřebujete zboží nebo služby objednat pro splnění prodejní objednávky.
  • Faktury: CRM systém můžete používat i na vytváření faktur pro zákazníky.
Úvod O Vtiger CRM Prodejní proces